Om Ravnsborg Gartneri og Hagesenter

Ravnsborg Gartneri har eksistert som en familiebedrift siden 1960, beliggende på høyden sør for Holmsbu sentrum.