Om Ravnsborg Gartneri

Ravnsborg Gartneri har eksistert som en familiebedrift siden 1960, beliggende på høyden sør for Holmsbu sentrum.
De første årene ble gartneriet drevet av Eva og Erik Ravnsborg, som produserte grønnsaker for salg. Fra 1976 tok blomster og hagesenterdrift mer og mer over. Fra år 2000 har det kun vært hagesenterdrift, og Espen Ravnsborg er daglig leder.
Her i Ravnsborg Gartneri er vi først og fremst gartnere, og vi elsker å se det spire og gro. Derfor er driften basert på så mye egenproduksjon som mulig. Dette gjør at vi kan spisse kvaliteten slik vi ønsker.

Det gir oss også en unik ballast ved at vi lærer de forskjellige vekstene bedre å kjenne, slik at vi vet hvordan de trives best og hvordan de skal stelles for å oppnå best mulig kvalitet. Vår største produksjon er sommerblomster, som vi produserer på et areal av ca. 3500m2.

I drivhusene starter sesongen for fullt ca. 1. februar for å få plantene klare til sesongstart. De viktigste forskjellene på våre sommerblomster kontra de fra andre hagesentre, er at vi bruker lenger tid på produksjonen, bruker større potte og mer jord, vi klipper de flere ganger, og vi gir dem mer plass.

Alt dette koster tid og penger, men det fører til en overlegen kvalitet, og det er noe vi tilstreber å opprettholde. 

Vi har også egen planteskole der vi dyrker frem busker og trær etter innkjøp av småplanter fra noen av Norges dyktigste planteskoler.

Vi driver blant annet roser, slik at du kan få kjøpt flotte roser fra tidlig på våren. Etter så mange år i bransjen føler vi at vi har peiling på det vi holder på med, kunnskap vi gjerne overfører til våre kunder som spør om tips og råd.